İşgücü Eğitiminde Devlet Desteği Sürüyor

Türkiye’de ilk olan Mesleki Yeterlilik Akademisi, sektör temsilcilerine yönelik önemli bir hizmet başlatmıştır. Bilindiği  üzere tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler kapsamında işçi çalıştıran işverenlerin, mesleki yeterlilik belgesine sahip işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmakta olup bu yasal yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası söz konusudur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki  kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre  yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan  bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte  belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip  olduğunu gösteren belgedir.

https://www.insaport.com/wp-content/uploads/2018/11/mya-nin-amaci-300x101.jpg 300w, https://www.insaport.com/wp-content/uploads/2018/11/mya-nin-amaci-768x260.jpg 768w, https://www.insaport.com/wp-content/uploads/2018/11/mya-nin-amaci-1024x346.jpg 1024w, https://www.insaport.com/wp-content/uploads/2018/11/mya-nin-amaci-696x235.jpg 696w, https://www.insaport.com/wp-content/uploads/2018/11/mya-nin-amaci-1068x361.jpg 1068w, https://www.insaport.com/wp-content/uploads/2018/11/mya-nin-amaci-1242x420.jpg 1242w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" width="1600" height="541" >

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek  standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal  yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme,  belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere  21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu”  ile kurulmuştur.

Mesleki Yeterlilik Akademisi (MYA), tüm sektörlerin  temel ihtiyacı olan nitelikli işgücü sorununa kalıcı çözüm üretebilmek  amacı ile teknolojik imkanlar kullanarak geliştirdiği yenilikçi bir  yaklaşımla faaliyetlerini destekliyor. Hedefi iş piyasası aktörlerini  destekleyecek ve farkındalık yaratacak bir sistemin öncüsü olma bilinci  ile varlığını koruyup, sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak ve  ekonomik katma değer oluşturmayı ilke edinmiştir.

Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ise, iş adamı  yetiştirme, geliştirme, yerel ve bölgesel kalkınmaya mesleki eğitim  yoluyla destek olmak amacıyla 24 Haziran 1999’da kurulmuş ve amacının  dışına çıkmadan istikrarlı yürüyüşüyle tamamen mensuplarının verdiği  destek ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

25 Kasım 2018 tarihinde MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı ile  MYA Kurucu Genel Müdürü Muhammet Öztürk arasında protokol imzalanacak.

Bu İşbirliği Protokolü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kapsama alınan 16 sektör ve bunlara ilişkin 279 meslekte milyonlarca çalışanın Mesleki Yeterlilik Belgesini almalarını, bunun yanında işvereninde 54 aya varan SGK teşvikine ulaştırmayı hedefliyor.

279 Meslek Dalında MYK Sınavlarına Hazırlık

Bugüne kadar AB projeleri başta olmak üzere, birçok önemli projeyi  hayata geçiren MESVAK ile MYA’nın işbirliği, alanında ilk ve tek olan  online mesleki yeterlilik video eğitim sistemi ile işgücü kaybı olmadan,  279 meslek dalında MYK sınavlarına hazırlık, mesleki gelişim, mesleki  eğitim ve belgelendirme imkânı sağlayacak.

54 Aya Varan SGK Prim Teşviki

Bu kapsamda, 279 meslek dalında her bir çalışanı için işveren, 54 aya  varan SGK prim teşvikine ulaştırılması hedefleniyor. Konu, binlerce  işvereni olduğu gibi, milyonlarca çalışanı da doğrudan ilgilendiriyor.  MYA, kurum ve kuruluşlar ile yapılan iş birliği protokolleri ile  kapsamını genişletiyor.

16 sektöre nitelikli ve belgeli çalışanlar kazandırılacak. Ayrıca  işsizliğin ve iş kazalarının önlenmesi hedeflenirken, belge zorunluluğu  olan dallarda çalışanların işsiz kalmaması, işverenlere sağlanan  teşvikler ile ekonomiye katkı sağlanması mümkün olacak.


Haberin kaynağı için tıklayınız.