Bilim Kurulu

EĞİTMEN HAKKINDA

Bilim Kurulu

Pandemi

4.png

Prof. Dr. Ş. Volkan ÖZGÜVEN

Lokman Hekim Üniversitesi - Tıp Fakültesi 

Öğretim Üyesi

1983  yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini  tamamladı.  Sırası ile Ankara Elmadağ’da, Gölcük’te Birlik  Baştabiplikleri, Dz. K.  K. Donanma Komutanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü  görevlerinde bulundu. 1987  yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)  Enfeksiyon Hastalıkları ve  Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı’nda  başladığı uzmanlık eğitimini  1991’de tamamladı. 1991-1992 yıllarında  İskenderun Deniz Hastanesi’nde  uzmanlık alanında Servis Şefi olarak  çalıştı. 1992’de GATA Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  Anabilimdalı’nda Klinikten Sorumlu  Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya  başladı. 1994 yılında Doçentlik  unvanına hak kazandı. 1999 yılında  aynı klinikte Anabilimdalı  Başkanlığı’na atandı. 2000 yılında uzmanlık  alanında Profesörlük  kadrosuna kabul edildi. 2002 yılı Ağustos ayında  kendi isteği ile emekli  oldu.

Emekli  olduktan sonra çeşitli özel hastanelerde Mesul  Müdür ve Mesul Müdür  Yrd.lıkları ve Laboratuvarlar Sorumluluğu  görevlerini üstlendi. Ek  olarak, 27 yıldır hekimlerin mezuniyet sonrası  eğitimine yönelik özel  kuruluşlarda eğiticilik faaliyetlerini  sürdürmektedir. Halen Lokman  Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan  Yardımcılığı, Tıbbi Mikrobiyoloji  ABD Başkanlığı görevlerini  yürütmektedir.


3.jpg

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Ankara  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri  Bölümünden 1986 yılında  mezun olmuştur. Aynı yıl Araştırma Görevlisi  olarak Bahçe Bitkileri  Bölümünde çalışmaya başlamıştır. Yüksek  Lisansını  1988 yılında Ankara  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında  tamamlamıştır.1989-1990 yılları  arasında  MAICH-Chania/Girit-Yunanistan’da lisansüstü çalışmalar yapmak  üzere aynı  kurumdan kazandığı burs ile 1 yıl süreyle Mediterranean  Agronomic  Institute   of Chania-Girit/Yunanistan’da bulunmuştur.  Doktorasını  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri  Anabilim  Dalında 1993 yılında tamamlamıştır. 1995-1996 yılları  arasında 1 yıl  süreyle Nato-B1 bursu ile Cornell Üniversitesi, Newyork  Eyaleti Tarımsal  Araştırma Enstitüsü (Newyork State Agricultural  Experiment Research  Station- Department of Horticulture-NYSAES) Bahçe  Bitkileri Bölümünde  Ziyaretçi bilim adamı olarak araştırmalar  yapmıştır. 1996 yılında  Yardımcı Doçent, aynı yıl Doçent ve 29.04. 2003  yılında Profesör  unvanını alarak aynı bölümde çalışmalarına devam  etmiştir.

Prof.  Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, 1998-2001 yılları  arasında Bahçe Bitkileri  Bölüm Başkanı Yardımcısı, 2004 yılından  16.02.2015 yılına kadar 11 yıl  Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı olarak  görev yapmıştır. 13 Şubat 2015  tarihinden 28 Temmuz 2017 tarihleri  arasında Ankara Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Dekanı olarak görev  yapmıştır. 14. Aralık 2017 tarihinden  itibaren Üniversitelerarası Kurul  Başkanlığının  Ziraat Orman ve Su  Ürünleri Konseyinde Raportör olarak  görevlendirilmiştir.

Prof.Dr.  Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, 2010 yılından itibaren TÜRKAK’ta  17065 Sistem  Belgelendirme ve 17024 Personel Belgelendirme’de Teknik  Uzman ve Denetçi  olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr.  Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Haziran 2015 yılından  itibaren  Ziraat Fakülteleri  Eğitim Programları Değerlendirme ve  Akreditasyon Derneği (ZİDEK)  Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev  yapmaktadır.


1.png

Prof. Dr. Nevzat ARTIK

Ankara Üniversitesi

Gıda Güvenliği Enstitüsü Öğretim Üyesi

Lisans  eğitimini 1977 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Gıda Bilimi  ve Teknolojisi Bölümü’nde tamamlamıştır. 1983  yılında aynı üniversitede  doktora çalışmasını gerçekleştirmesi sonrası  Japonya Hükümeti  tarafından verilen Monbusho bursunu kazanarak 2 yıl  süresince Japonya  Kyoto Üniversitesi “The Research Institute For Food  Science” ta doktora  sonrası araştırma çalışmaları yürütmüştür.  Türkiye’ye dönüşünden sonra,  1988 yılında Doçent unvanını almış ve  Ankara Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde  öğretim üyesi olarak görev yapmaya  başlamıştır. 1996-1997 yılları  arasında 1 yıl süreyle “The Research  Institute For Food Science”ta  Visiting Profesör olarak görev yapmıştır. 

Çeşitli  kurumlarda da idari görevlerini sürdürmüştür.  Tarım ve Köy İşleri  Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel  Müdür Yardımcılığı  (2004-2008), Türkiye’nin AB görüşmelerinde “Gıda  Güvenliği” faslında  görev yapmıştır.

Tarım  ve Köy İşleri Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu  Üyeliği  (2004-2008) ve Sanayi ve Ticaret Reklam Kurulu Üyeliği  (2004-2008)  yapmıştır. Prof. Dr. Nevzat ARTIK, halen ISO TC 34 SC /14  Taze,  Kurutulmuş ve Dondurulmuş Meyve Sebze Standartları Komisyonu   Başkanlığı’nı 2000 yılından bu yana sürdürmesi yanı sıra, yine ISO’nun   ISO TC 34 SC/ 3 Komisyonu Başkanlığını 2010 yılından beri   sürdürmektedir. Ayrıca halen yürütmekte olduğu görevleri arasında   International Dairy Federation (IDF) Ulusal Komite Sekreterliği   (2009-…)’de bulunmaktadır. 

TOBB  İçecek Meclisi Bilimsel Gıda danışmanıdır. USK  (Ulusal Süt Konseyi)   yönetim kurulu üyesidir. Türk Akreditasyon Kurumu  (TÜRKAK)  Gıda  Komitesi üyesidir.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü olarak 2011 yılından beri görev yapmaktadır.


1.png

Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Anadolu  Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi İşletme Bölümünde  lisansını tamamlamış,  Hacettepe  Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim  Bilimleri Bölümü, Eğitim  Yönetimi Teftişi Ekonomisi ve Planlaması  alanında yüksek lisans ve  doktora derecelerini almıştır. 1987 yılında  araştırma görevlisi olarak  başladığı Hacettepe Üniversitesi’nde 2003  yılından beri Profesör olarak  görev yapmaktadır. Hacettepe  Üniversitesinde 2013-2015 yılları  arasında Uzaktan Eğitim Merkezi kurucu  müdürlüğünü yapmış ve 2007-2010  yılları arasında Eğitim Yönetimi  Anabilim Dalı Başkanlığı görevini  yürütmüş olup; halen Eğitim Yönetimi  Anabilim Dalı Başkanlığı görevine  devam eden Erçetin,  Uluslararası  Bilim Derneği'nin (ISCASS) başkanı,  yönetim kurulu üyesi ve kurucu  üyesidir.

                

    

Prof. Dr. Göksal KESKİN

Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi - İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı Başkanı

1985  yılında Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesinden  mezun oldu.  1986-1988  yılları arasında Bolu Gerede Merkez Sağlık  Ocağında mecburi hizmetini  yaptı.  1988 Yılında Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesinde İç  Hastalıkları Bilim Dalında ihtisasa başladı. 1993  yılında İç  Hastalıkları uzmanı oldu. 1993-1994 yılları arasında Ankara  Numune  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde İhtisas  yaptı. 1994  yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik   İmmünoloji-Romatoloji Bilim Dalında yan dal asistanlığına başladı, 1997   de uzman oldu.  2008 yılında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve   Araştırma Hastanesinde Klinik şefi oldu.  2012 yılında Ankara   Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları ABD’ a bağlı Klinik   İmmünoloji Bilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı.  1998 yılından bu   güne kadar Sağlık Bakanlığı, SSK ve SGK’ nın bilim kurullarında, ilaç   komisyonlarında, geri ödeme kurumlarında görev yaptı.  Halen Ankara   Üniversitesi Tıp Fakültesinde İmmünoloji-Alerji Bilim Dalı Başkanı   olarak görevine devam etmektedir.


2.png

Prof. Dr. Özlem Küplülü

Ankara Üniversitesi - Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1990  yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden  mezun olmuştur.  1991 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Gıda Hijyeni ve  Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak  çalışmaya  başlamıştır. 1996 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır.  2000 yılında  Doçent, 2006 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen  Ankara  Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi  Anabilim  Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


12.png

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Gazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1992  de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun  oldu. 1992-1994 yılları  arasında Artvin/Yusufeli’nde mecburi hizmetini  yaptı. 1999 da Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim  Dalı’ndan Halk Sağlığı  uzmanlığını aldı. 1999-2000 tarihleri arasında  Sağlık Bakanlığı Temel  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Sağlık  Ocakları Daire Başkanlığı  yaptı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim  Bilimleri Enstitüsünde  “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans  programını tamamladı. Eylül  2000’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Halk Sağlığı Anabilim Dalında  Öğretim görevlisi olarak başladı. 2011 de  profesörlük ünvanını aldı.   2013-2015 yılları arasında görevlendirmeli  olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığını  yürüttü. Şu anda Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr. olarak  çalışmaktadır.  Epidemiyoloji (araştırma yöntemleri) ve biyoistatistik,  sağlık eğitimi  ve sağlığı geliştirme, sağlık okuryazarlığı, tıp eğitimi  ve program  geliştirme, ölçme ve değerlendirme, ana sağlığı ve aile  planlaması,  ilaçlarla ilgili gözlemsel çalışmalar,  farmakoepidemiyoloji, alanlarında  85 yurt dışı ve 57 yurt içi bilimsel  dergi yayını, 110 adet kongre  tebliği olup, birçok kurul görevi ve  eğitim yürütücülüğü vardır. Ayrıca  19 adet kitapta da bölüm yazarlığı  ve bunlardan 7’sinde teknik editörlük  de yapmıştır.  25 ulusal ve  uluslararası projede aktif olarak çalışmış  ve 24 tez yönetmiştir.  Sağlık okuryazarlığı konusunda bir EU projesinin  yöneticiliğini  yapmaktadır. Ayrıca sağlık okuryazarlığı ve içeriğindeki  sağlık  iletişimi alanında birçok eğitim, çalıştay vb. faaliyetler  yürütmüştür.  Üniversitesinde, Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşu iş  birliği  ile de yetişkin eğitimi alanında birçok eğitimlerde eğitim   koordinatörlüğü ve eğiticilik deneyimi mevcuttur.

e-mail adresi: ozkans@gazi.edu.tr, secilozkan70@gmail.com


555.jpg

Doç. Dr. Pınar PEKER

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi - Veteriner Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı ÖğretimÜyesi

2001  yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden  mezun olmuştur.  Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Biyokimya Anabilim  Dalında asistan olarak çalışmaya başlamış, 2007  yılında doktora  öğrenimini tamamlamıştır. 2008-2013 yılları arasında  Tarım ve Orman  Bakanlığı’nda Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Halk  Sağlığı Daire  başkanlığında, ayrıca Etlik Veteriner Kontrol Merkez  Araştırma  Enstitüsü’nde çalışmıştır. 2013 yılından beri Hatay Mustafa  Kemal  Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında  öğretim  üyesi olarak çalışmaktadır.

furkan logo.png

Doç. Dr. Aylin ARTANTAŞ

Sağlık Bakanlığı

Aylin  Baydar Artantaş, 2004 yılında İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2009 yılında  “Birinci Basamak Tanı ve  Tedavi Rehberlerinin Değerlendirilmesi”  başlıklı bitirme tezini  hazırlayarak Ankara Eğitim ve Araştırma  Hastanesi’nde Aile Hekimliği  İhtisasını tamamlamıştır. Mecburi  Hizmetini Ordu Akkuş Devlet  Hastanesi’nde yapmış ve bu süre içinde aynı  hastanenin başhekimlik  görevini de yürütmüştür. Yaklaşık 8 ay Sağlık  Bakanlığı Hıfzıssıhha  Mektebi Müdürlüğü’nde tanı ve tedavi rehberleri  konusu üzerinde  çalışmıştır. 2011 yılında başasistanlık sınavını  kazanarak Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği  Kliniği’nde başasistan  olarak göreve başlamıştır. 2019 yılında  doçentlik ünvanını almıştır.  Şubat 2019’dan itibaren Ankara Şehir  Hastanesi Aile Hekimliği  Kliniği’nde çalışmakta, aynı zamanda Evde  Sağlık Hizmetleri Birimi  sorumlu hekimliği görevini yürütmektedir.  Hacettepe Üniversitesi Sağlık  Bilimleri Enstitüsü’nde Epidemiyoloji  alanında yüksek lisans eğitimine  devam etmektedir. Kanıta Dayalı Tıp  Derneği yönetim kurulu üyesidir.  Türk Tıp Dizini ve uluslararası  indekslerde yer alan Ankara Medical  Journal’da bölüm editörlüğü  yapmaktadır. İyi derece İngilizce  bilmektedir. Evli ve bir çocuk  annesidir.


55.jpg

Uzm. Dr. Funda KOCAAY

Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi

1998  yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni  bitirmiştir. 1998-2000  yılları arasında Sivrihisar Kaymaz’da 112 acil  serviste, 2000-2002  yılları arasında Ankara Beşevler Milli Eğitim  Dispanserinde pratisyen  hekim olarak görev yapmıştır. 2002-2006 yılları  arasında Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD’de  doktora programımı  tamamlamıştır. 2006-2013 yılları arasında Ankara  Üniversitesi Sağlık  Kültür ve Spor Dairesinde laboratuvar sorumlusu  olarak görev yapmıştır.  2013 yılından beri Ankara Üniversitesi Dışkapı  Yerleşkesinde Aile hekimi  olarak görevine devam etmektedir.

Tüm Kategoriler

Pandemide Servis İşlemleri
100.00 TL
KDV Dahil
Aşısı veya uygun spesifik tedavisi henüz bulunmuş olmayan  bir salgınla karşı karşıyayız.. Böylesine hızlı bulaşan, tedavisi ve aşısı olmayan  pandemi tarzında salgınlara dünyamız çok alışık değildir.Bu hastalıkta en önemli  silahımız koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmasıdır. Hizmet sektöründe çalışanların görseller ve seslendirmeler ile desteklenmiş akılda kalıcı bilgilendirme eğitimlerine acilen ihtiyaçları vardır.  Aynı zamanda bu eğitimin kısa zamanda yaygınlaşıp herkese ulaşması için de online digital eğitim portalı desteği ile olması önemlidir. Bu bağlamda alanında en yetkin akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu tarafından  senaryosunun hazırlandığı, Covid-19 tehlikesine karşı korunmada kolay anlaşılır ve akılda kalıcı bir eğitim modülü hazırlanmıştır. Bu eğitimi alan kişilere e-sertifika düzenlemesi de yapılabilmektedir. Pandemi ile mücadelede temel yaklaşım olan koruyucu sağlık hizmetlerini hayata geçirmek için hazırlanan bu eğitim çalışmasının, şu an dünyanın en önemli sağlık olan Koranavirüs ile  mücadelede etkin katkısının ümit ederek; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa armağan etmek istiyoruz.
 • 1
  İçerik Türü
 • 11
  Video Sayısı
 • 21 Dk.
  Toplam Süre
DETAYLAR
Pandemide Gıda ve İçecek Hazırlığı
100.00 TL
KDV Dahil
Aşısı veya uygun spesifik tedavisi henüz bulunmuş olmayan  bir salgınla karşı karşıyayız.. Böylesine hızlı bulaşan, tedavisi ve aşısı olmayan  pandemi tarzında salgınlara dünyamız çok alışık değildir. Bu hastalıkta en önemli  silahımız koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmasıdır. Hizmet sektöründe çalışanların görseller ve seslendirmeler ile desteklenmiş akılda kalıcı bilgilendirme eğitimlerine acilen ihtiyaçları vardır.  Aynı zamanda bu eğitimin kısa zamanda yaygınlaşıp herkese ulaşması için de online digital eğitim portalı desteği ile olması önemlidir. Bu bağlamda alanında en yetkin akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu tarafından  senaryosunun hazırlandığı, Covid-19 tehlikesine karşı korunmada kolay anlaşılır ve akılda kalıcı bir eğitim modülü hazırlanmıştır. Bu eğitimi alan kişilere e-sertifika düzenlemesi de yapılabilmektedir. Pandemi ile mücadelede temel yaklaşım olan koruyucu sağlık hizmetlerini hayata geçirmek için hazırlanan bu eğitim çalışmasının, şu an dünyanın en önemli sağlık olan Koranavirüs ile  mücadelede etkin katkısının ümit ederek; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa armağan etmek istiyoruz.
 • 1
  İçerik Türü
 • 10
  Video Sayısı
 • 24 Dk.
  Toplam Süre
DETAYLAR
 • 1