Mahmut KÜÇÜK

 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan KÜÇÜK, Erzurum’da kontrol mühendisiolarak çalışma hayatına başladı.

Ağrı’da Bayındırlık Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı(Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde TeknikDaire Başkanlığını üstlendi.
Aynı bakanlıkta Yüksek Fen Kurulu üyeliğinde bulunan KÜÇÜK daha sonra kurulunBaşkanlığı da yaptı.

Mahmut KÜÇÜK üstlendiği son göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı MüsteşarYardımcılığıydı.

Kamudaki görevinden emekli olduktan sonra Türkiye İnşaat Sanayicileri İşverenSendikası’nda (İNTES) Başdanışmanlık görevinde bulundu. KÜÇÜK, MeslekiYeterlilik Kurumu (MYK) İnşaat Sektör Komitesi’nde uzun süre Başkanlık yaptı.

Mahmut KÜÇÜK halen MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’nde Danışmanlık yapıyor,engin bilgi birikimini paylaşıyor.