image

Türkiye’de ilk olan Mesleki Yeterlilik Akademisi sektör temsilcilerine yönelik önemli bir hizmet başlatmıştır. Bilindiği üzere tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler kapsamında işçi çalıştıran işverenlerin, mesleki yeterlilik belgesine sahip işçi çalıştırma zorunlulugu bulunmaktadir, bu yasal yukumlulugun yerine getirilmemesi halinde idari para cezası söz konusudur.

Mesleki Yeterlilik Akademisi (MYA), yeterlilik sınavlarına katılacak işçilerin, işverenleri tarafından finanse edilen sınav öncesi ortalama 3-4 gün süren mesleki eğitim masraflarını ve adayların sınavlarda başarısız olması halinde girmeleri gereken ikinci, üçüncü sınav maliyetlerini sıfırlamak amacıyla kurulmuştur. MYA her iki türlü yaşanacak vakit, nakit ve işgücü kaybını asgariye indirerek, işçilerin katılacakları ilk sınavda başarılı olmalarını ve  BELGE sahibi olmalarına destek verecektir.

MYA, geliştirmiş olduğu online mesleki yeterlilik video eğitim sistemi sayesinde işçinin, istediği yerde, istediği zamanda ve isteği cihazda (tablet, bilgisayar, akıllı telefon) eğitimini tamamlayarak katıldığı ilk sınavda başarılı olmasını garanti etmeyi hedeflemektedir.

Bir diğer önemli husus da işverene belgeli işçi çalıştırma konusunda sağlanan teşviktir. Yeni yasal düzenlemelere göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavda başarılı olan her işçinin sınav ve belge ücreti Devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca belgeli çalışana 54 aylık sigorta prim desteği sağlanmaktadır. İşverenin bu teşvikten yararlanabilmesi için adayın ilk girdiği sınavda başarılı olması gerekmektedir. MYA, tüm çalışmalarını tek seferde başarı elde etme üzerine kurgulamıştır.