ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI

Satıcı : Berk Yazılım Hizmetleri Muhammet Öztürk

Adresi : Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sok. 18/4 Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 255 55 99

Web Adresi : www.meslekiyeterlilikakademisi.com.tr


Email Adresi : info@meslekiyeterlilikalademisi.com.tr


Çağrı Merkezi No : Tüm öneri, görüş, şikayet ve taleplerinizi 0312 255 55 99 numaralı telefondan arayarak, info@meslekiyeterlilikalademisi.com.tr e-posta adresine mail göndererek iletebilirsiniz.

2. AMAÇ VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme, ALICI’nın  www.meslekiyeterlilikakademisi.com.tr internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitim/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği ALICI’nın bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

3. SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM/HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE TESLİMAT ÜCRETİ

Eğitim/Hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Süresi, Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. İnternet sitesi üzerinde peşin, kredi kartı ve havale ile satış yapılmaktadır. Ödeme peşin, kredi kartı veya havale ile yapılacağından gecikme faizi uygulanmaz. Taksitli satışlarda banka tarafından yansıtılan fark fiyata uygulanacaktır.

Aşağıda listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Eğitim Adı
Adet/ Süre
Peşin Fiyatı
Kredi Kartına Tek Çekim Satış Fiyatı
Kredi Kartına Taksitli Satış Fiyatı/Taksit Sayısı
Vade farkı
Ara Toplam
KDV Dahil)

Özel Üyelik Paketi


Toplam

Ödeme Şekli ve Planı :


Aboneliğin Tanımlandığı Kullanıcı Hesabı :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi:

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, internet sitesinde satışa sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne konu eğitim/hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikayet ve taleplere SATICI teknik ekibi tarafından en kısa sürede cevap verilecektir.


ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen eğitim/hizmetlere ait temel özellikler, eğitim/hizmetlerin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

4.2) ALICI, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu eğitim/hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

4.3) Sözleşme konusu eğitim/hizmet, ALICI'nın işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamasına müteakip yasal 3 iş gününü aşmamak koşulu ile ALICI'nın satın alma işlemini yaptığı Kullanıcı Adına sağlanır. ALICI, Sözleşmeye konu eğitim/hizmeti sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ile kullanabilir ve SATICI tarafından sağlanan dair hizmetlerden faydalanabilir.

4.4) SATICI, sözleşme konusu eğitim/hizmetin ayıpsız sağlanmasından sorumludur.

4.5) MYA tarafından sunulan Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında hazırlanan videolar güncel yeterliliklere göre düzenlenmiş olup eksik veyahut yanlış olduğu düşünülen bilgiler uzmanlara göre farklılık arz edebilir bu sebeple Berk Yazılım Hizmetleri Muhammet Öztürk firmasının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6) SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Alıcı 'yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 15 GÜN içinde Alıcı 'ya tek seferde iade eder.

4.7) Herhangi bir nedenle eğitim bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI eğitimin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu eğitimi süresi içinde teslim edemez ya da hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimatın ve hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

4.9) İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, ALICI tarafından tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.10) SATICI, işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. SATICI, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri ALICI’nın kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

5. CAYMA HAKKI

Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 15/ğ “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.” Gereği MYA tarafından elektronik ortam üzerinden sağlanan ve anında ifa edilen Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetine ilişkin iş bu sözleşmede cayma hakkı kullanılmamaktadır.

6. GİZLİLİK

İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken SATICI’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. SATICI ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

 

7. VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN BELİRLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ

ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde siparişini oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için ALICI’yı yönlendirecektir.


Sözleşmenin kurulabilmesi için İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Paketlerinden birinin seçilmesi, üye olunması ve en az bir eğitim için satın alma işlemi yapılması gerekir.

8. FESİH

SATICI, Sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. Aksi halde ALICI sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir.


Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI'yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.


ALICI üyeliği aktifleştirilmeden ve dolayısı ile eğitimi kullanmaya başlamadan önceki her aşamada gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi fesih etme ve aboneliği iptal etme hakkına sahiptir. SATICI, ALICI'nın aboneliğe son verme isteğinin, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 24 (Yirmi Dört) saat içinde ALICI'ya bildirimde bulunma ve sunulan hizmeti durdurmakla yükümlüdür. Aboneliğin/hizmetin 24 saat içinde durdurulmamasından ALICI sorumlu olmaz.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

10. SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM/HİZMETİN SÜRESİ

Sözleşme konu Eğitim/Hizmetin süresi, MYA tarafından lisansınıza tanımlanan süre kadardır.

11. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK

Sözleşmenin kurulabilmesi için ALICI’nın öncelikle İnternet Sitesi ana sayfasına girdikten sonra ekranda gördüğü Üyelik Paketlerinden birini seçmesi ve Üye Olması gerekir. Üye olabilmesi için Üyelik Formu’nda yer alan yer alan “Email”, “Ad Soyad/Şirket Ünvanı”, “Şifre”, vb. bilgilerini doldurulması ve ekranda “Hesabımı Oluştur” kutucuğunu tıklaması gerekir. “Kullanıcı Adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilemez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir ve kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir.

ALICI İnternet Sitesi’ne üye olduktan sonra, internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişin oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelenmesi gerekir. Tüm bu işlemlerden sonra siparişe ilişkin olarak ödeme yapılması gerekir.


İşbu Sözleşme, ALICI tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.SATICI: 

 

 

 

ALICI
Adı Soyadı :

TC:

Tarih :