image

Vizyon:

Mesleki Yeterlilik Akademisi, tüm sektörlerin temel ihtiyacı olan ulaşılabilir eğitim sorununa kalıcı çözüm üretebilmek amacı ile teknolojik imkanlar kullanarak geliştirdiği yenilikçi bir yaklaşımla faaliyetlerini desteklemektedir. Hedefi iş piyasası aktörlerini destekleyecek ve farkındalık yaratacak bir sistemin öncüsü olma bilinci ile varlığını korumaktır.  Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak ve ekonomik katma deger yaratmak temel ilkesidir.

Misyon:

Mesleki Yeterlilik Akademisi, tüm faaliyetlerini nitelikli işgücü istihdamına katkı vermek üzere kurgulamıştır.  Ayrıca sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin olarak, ulusal yeterlilikler çerçevesinde tanımlı ilkeleri temel alarak geliştirmiş olduğu sistem çıkar çatışması yaratmayacak şekilde tarafsızlık ve gizlilik esaslarına uygun yürütülmektedir. Verdiği hizmetlerin kalite güvencesi, ilgili ulusal standartları takip ederek garanti altına almıştır.