KURUMSAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme, MYA MESLEKİ YETERLİLİK AKADEMİSİ sitesinin sahibi ve işletmecisi Berk Yazılım Hizmetleri Muhammet Öztürk ile internet sitesi üzerinden kullanıcılar adına program veya programlar satın alan şirket (“şirket”) arasında düzenlenmiş olup elektronik ortamda ön bilgilendirme formunun onaylanması ile mesafeli satış sözleşmesinin şirket tarafından imzalanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Her MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi üyesi şirket, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

1.1 SATICI

Satıcı : Berk Yazılım Hizmetleri Muhammet Öztürk

Adresi : Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sok. 18/4 Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 255 55 99

Web Adresi : www.meslekiyeterlilikakademisi.com.tr

Email Adresi :info@meslekiyeterlilikalademisi.com.tr
Çağrı Merkezi No :

Tüm öneri, görüş, şikayet ve taleplerinizi 0312 255 55 99 numaralı telefondan arayarak, info@meslekiyeterlilikalademisi.com.tr e-posta adresine mail göndererek iletebilirsiniz.

1.2 ALICI

Şirket Ünvanı:

Vergi No:

Vergi Dairesi:

Ticaret Sicil No:

Adres:

Telefon :

Email :

 2. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu;

Site'de sunulan Rehberlik ve Danışmanlık Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti,

ALICI' nın SATICI 'ya ait www.meslekiyeterlilikakademisi.com.tr internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği ve hizmetini aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitimin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ALICI Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak MYA tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

3. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

3.1) Üyelik, Site üzerinde bulunan kayıt formundaki şirket ünvanı, vergi no, telefon, eposta adresi vb. bilgiler, kullanıcılar adına program veya programlar satın alan şirket tarafından doldurulur. Ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden sonra ise şirket adı ve şifresi alıcının sistemdeki hesabına işlenir ayrıca e-posta adresine iletilir. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de yer alan hak ve yetkilere sahip olunamaz. 

3.2) Site'ye üye olabilmek için işbu Kullanıcı Sözleşmesi gereğince MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi gereğince MYA  Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM/HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI

Eğitim/Hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Süresi, Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. İnternet sitesi üzerinde peşin kredi kartı ile satış yapılmaktadır. Ödeme peşin, kredi kartı veya havale ile yapılacağından gecikme faizi uygulanmaz. Aşağıda listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Taksitli alımlarda banka tarafından uygulanacak olan fark ücrete yansıtılacaktır. İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet' lerinden faydalanırken ve Site' deki Hizmet' lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, internet sitesinde satışa sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne konu eğitim/hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının sunulan hizmetin özelliği nedeni ile mümkün olmadığı hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikayet ve taleplere SATICI teknik ekibi tarafından en kısa sürede cevap verilecektir.

ALICI, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu eğitim/hizmet bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

Sözleşme konusu eğitim/hizmet, ALICI'nın Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylaması, ilgili ödemeyi yapmasına müteakip en fazla 3 iş günü içerisinde ALICI adına sağlanır. ALICI, Sözleşmeye konu eğitim/hizmeti sadece işbu Sözleşme' de tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ile kullanabilir ve SATICI tarafından sağlanan diğer hizmetlerden faydalanabilir.

b) Alıcı’ ların MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından sunulan Hizmet' lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Alıcı’ ların sorumluluğundadır. Alıcı 'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’ nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Alıcı temin edilen hizmeti ile kaç kişilik lisans aldı ise yalnızca ve yalnızca o kadar kişi tarafından kullanıma açacak olup fazladan bir üçüncü kişinin temin edilen lisans üzerinden hizmetten yararlandırılması durumunda ise ücret iade edilmeksizin üyelik iptal edilerek hizmet tutarının en az 3 katı oranın da cezai işlem uygulanacaktır.

c) Alıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi, Alıcı’ lar tarafından MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’ ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’ nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Alıcı’ ların ve Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Alıcı ve kullanıcılar, MYA ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MYA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi, Alıcı' ların Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

e) Alıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

f) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Eğitimlerin bedellerini, MYA tarafından yönetilen Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

g) Alıcı eğitim bedelini, belirtilen hesaba ödemesini yaptıktan sonra ki 3 iş günü içinde Satıcı’ nın Site'ye Eğitim'ün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir. Alıcı, herhangi bir nedenle üyeliğin aktifleştirilmesinden önce eğitim bedelini iade etmek üzere Satıcı ile iletişime geçtiği ve akabinde bu konu hakkında anlaşıldığı takdirde Hesap'ta tutulan ilgili Eğitim'e ait satış bedeli, ancak Satıcı'nın üyeliği aktifleştirmemiş ve dolayısı ile eğitim alıcı tarafından kullanılmamış olması şartı ile Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ğ) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin tamamlanmadan önceki herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Eğitim'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi bu durumdan ötürü MYA’nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’dan, bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’nın kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) ALICI, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından kendisine verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen eğitim/hizmetlere ait temel özellikler, eğitim/hizmetlerin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

i) Sözleşme konusu eğitim/hizmet, ALICI'ya teslim edildikten ve şahıs hizmetten yararlanmaya başladıktan sonra kullanım süresi bitene kadar olan süreçte eğer ki MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi dan kaynaklanan bir sorun nedeni ile hizmet verilemez ve bahsi geçen sorun 10 iş günü içerisinde giderilemez ise alıcının fesih talebi doğrultusunda kullanılan sürenin ve devlete ödenecek olan vergilerin haricinde olan kullanılmayan sürelere ilişkin ücret bedeli şahıs tarafından belirtilen hesaba 14 iş günü içerisinde aktarılır.

Sistemin hizmet vermemesi sebebine dayanılarak yapılacak olan fesih talebi sistem üzerinden veyahut müşteri hizmetlerinden hizmet verilemeyen günlerde, en geç ise kullanıcı lisansına kullanılmayan günlerin yansıtılmasından önce yapılmalıdır. Kullanılmayan günlerin lisansa yansıtılmasından sonra yapılan fesih talepleri geçerli değildir.

j) Alıcı hizmetten yararlanmaya başladıktan sonra kullanım süresi bitene kadar olan süreçte eğer ki MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi dan kaynaklanan bir sorun nedeni ile hizmet verilemez ve bahsi geçen sorun 10 iş günü içerisinde giderilemez ise sistemin faaliyete geçmesi ile birlikte alıcının sözleşmesini fesih etmemesi şartı ile kullanıcı lisansına kullanılmayan gün sayısı iki katı olarak eklenir. Böylece alıcının sistemden kaynaklanan gün kaybı ortadan kalkar.

5.2. Satıcı’ nın Hak ve Yükümlülükleri

a) MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. MYA, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Alıcı'lar, MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’ nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Alıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Alıcılara'lara aittir.

b) MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi, Alıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Alıcı 'yı yazılı uyarabilir ve/veya Alıcı 'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

c) Alıcı'lar ve MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

d) MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi, sözleşme konusu eğitim/hizmetin ayıpsız sağlanmasından sorumludur.

e) MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından sunulan Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında hazırlanan videolar güncel yeterliliklere göre düzenlenmiş olup eksik veyahut yanlış olduğu düşünülen bilgiler uzmanlara göre farklılık arz edebilir bu sebeple Berk Yazılım Hizmetleri Muhammet Öztürk firmasının sorumluluğu bulunmamaktadır.

f) MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Alıcı 'yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 15 GÜN içinde Alıcı 'ya tek seferde iade eder.

g) Herhangi bir nedenle eğitim bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise Satıcı eğitimin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ğ) Satıcı mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu eğitimi süresi içinde teslim edemez ya da hizmeti sağlayamaz ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Alıcı siparişin iptal edilmesini veya teslimatın ve hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

h) İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, Alıcı tarafından tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

ı) Satıcı, işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. Satıcı, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri Alıcı’nın kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

 

6. CAYMA HAKKI

Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 15/ğ “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” Gereği MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından elektronik ortam üzerinden sağlanan ve anında ifa edilen Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetine ilişkin iş bu sözleşmede cayma hakkı kullanılmamaktadır.

7. GİZLİLİK

İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken SATICI’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. SATICI ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MYA işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MYA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MYA'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MYA'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 9. FESİH

SATICI, Sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. Aksi halde ALICI sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI'yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

ALICI üyeliği aktifleştirilmeden ve dolayısı ile eğitimi kullanmaya başlamadan önceki her aşamada gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi fesih etme ve aboneliği iptal etme hakkına sahiptir. SATICI, ALICI'nın aboneliğe son verme isteğinin, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 24 (Yirmi Dört) saat içinde ALICI'ya bildirimde bulunma ve sunulan hizmeti durdurmakla yükümlüdür. Aboneliğin/hizmetin 24 saat içinde durdurulmamasından ALICI sorumlu olmaz.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, Ankara Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (MYA’ nın telif haklarına tabi çalışmalar) MYA'ya ait olarak ve/veya MYA tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar ve şirket, MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmet' lerini, MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi Rehberlik ve Danışmanlık bilgilerini ve MYA’ nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’ nın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MYA’ dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) MYA’ nın Rehberlik ve Danışmanlık Hizmet'leri, video bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’ nın ticari markaları, MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi’ nın ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar ve şirket, MYA’ nın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

12. SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM/HİZMETİN SÜRESİ

Sözleşme konu Eğitim/Hizmetin süresi, abonelik süresi kadardır. Alıcı süre ile ilgili tüm ayrıntıları hesabım sayfasından takip edebilecektir. Önyükleme ile yaşanacak olan süre kaybı kullanıcının hesabına eklenmiştir.

Bununla birlikte MYA Alıcılar tarafından satın alınan lisanslara ilişkin her bir meslek kolunda abonelik süresinin 4 katı oranında izleme hakkı vermektedir. Şöyle ki eğitim süreleri satın alınan meslek kolunun içerisinde bulunan her bölüm için ayrı ayrı ve her bölümün kendi eğitim süresinin 4 katı ile sınırlı olmak üzere MYA Mesleki Yeterlilik Akademisi tarafından kendi lisanslarına tanımlanmıştır. Her halde verilen sürelerin tamamının kullanılması üyelikten itibaren 1 yıl geçerli olup 1 yılın sonunda üyeliğin yenilenmemesi halinde sürelerin tamamı veya bir kısmı kullanılsın veyahut kullanılmasın üyelik kendiliğinden sonlanacaktır.

13. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK

Sözleşmenin kurulabilmesi için ALICI’nın öncelikle İnternet Sitesi ana sayfasına girdikten sonra ekranda gördüğü Üyelik Paketlerinden birini seçmesi ve Üye Olması gerekir. Üye olabilmesi için Üyelik Formu’nda yer alan yer alan “Email”, “Şirket Ünvanı”, “Şifre”, “ticaret sicil no” vb. bilgilerini doldurulması ve ekranda yer alan “Hesabımı Oluştur” kutucuğunu tıklaması gerekir. “Kullanıcı Adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilemez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir ve kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir.

ALICI İnternet Sitesi’ne üye olduktan sonra, internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişin oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelenmesi gerekir. Tüm bu işlemlerden sonra siparişe ilişkin olarak ödeme yapılması gerekir.


İşbu Sözleşme, ALICI tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

SATICI:

 

 


ALICI
Adı/Soyadı:

TC:

Tarih :